Fiskekort for Stordalsvatnet

Fiskekort vil vera å få kjøpt på følgjande stader:

E.Grindheim & Sønn

Sport 1 Etne

Fugl Fønix Hotel

Åkrafjordtunet

Du kan og kjøpe fiskekortet HER (link til iNatur)

Fiskekorta kostar kr.250,- for eit årskort, og kr.100,- for eit vekekort.

Fisket er gratis for alle t.o.m fylte 16 år.

Det er ikkje krav om fisketrygdavgift til staten, med mindre ein fiskar i den del av sesongen som Etneelva er open for fiske og ein då kan fange anadrom fisk.

 


Share on FacebookShare on Twitter